Podporujeme témata vesmíru v systému vzdělávání v České republice

Pomáháme univerzitním studentům s účastí v programech ESA Academy

Cíle AKADEMIE VESMÍR

  1. Dlouhodobě posilovat univerzitní prostředí v rámci českého vesmírného ekosystému;
  2. Propojovat akademická pracoviště s kosmickým průmyslem, veřejnou správou, školami a veřejností;
  3. Zvyšovat povědomí o aktuálním vývoji oborů a o možnostech využívání jejich výstupů;
  4. Podporovat zahraniční partnerství a zviditelňovat české univerzitní prostředí na mezinárodním poli;
  5. Stimulovat k využívání nabídek ESA Academy a dalších možností Evropské vesmírné agentury ESA.

Členové konsorcia

Zprávy

Oficiální zahájení Czech Space Academy během Czech Space Week 2020

V návaznosti na fungování kanceláře ESERO zahajuje činnost Czech Space Academy, národní kontaktní bod pro univerzitní studium vesmíru a kontaktní bod ESA Academy v Česku. Podpora studentských projektů, stimuly k mezioborové spolupráci, propojování se zahraničím, zdokonalování studijních programů. Posilování univerzitního prostředí v rámci vesmírného ekosystému. A samozřejmě pomoc s účastí v projektech ESA Academy.