Czech Space Academy

Národní kontaktní bod pro univerzitní vzdělávání o vesmíru

Kontaktní bod ESA Academy pro Českou Republiku

Cíle Czech Space Academy

  1. Dlouhodobě posilovat univerzitní prostředí v rámci českého vesmírného ekosystému.
  2. Propojovat akademická pracoviště s kosmickým průmyslem, veřejnou správou, školami a veřejností.
  3. Zvyšovat povědomí o aktuálním vývoji oborů a o možnostech využívání jejich výstupů.
  4. Podporovat zahraniční partnerství a zviditelňovat české univerzitní prostředí na mezinárodním poli.
  5. Stimulovat k využívání nabídek ESA Academy a dalších možností Evropské vesmírné agentury ESA.

Členové konsorcia

Zprávy

Oficiální zahájení Czech Space Academy během Czech Space Week 2020

V návaznosti na fungování kanceláře ESERO zahajuje činnost Czech Space Academy, národní kontaktní bod pro univerzitní studium vesmíru a kontaktní bod ESA Academy v Česku. Podpora studentských projektů, stimuly k mezioborové spolupráci, propojování se zahraničím, zdokonalování studijních programů. Posilování univerzitního prostředí v rámci vesmírného ekosystému. A samozřejmě pomoc s účastí v projektech ESA Academy.